Promovare în grad profesional

Procese Verbale – rezultat selecție dosare / probă scrisă / interviu / rezultat final centralizat – CADASTRU

  1. Proces Verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru promovarea în grad superior.
  2. Proces Verbal privind rezultatul obținut de către candidat la proba de scrisă pentru promovarea în grad profesional superior.
  3. Proces Verbal privind rezultatul obținut de către candidat la proba de interviu pentru promovarea în grad profesional superior.
  4. Proces Verbal privind rezultatul final obținut de către candidat la examenul pentru promovarea în grad profesional superior.