Descarcă: Formular de înscriere în registru de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și epurarea apelor uzate

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 714/2022 cu privire la Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, respectiv art. 11 specifică faptul că:
(2) Obligația înregistrării prevăzută la alin. (1) revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.
Prin urmare, pentru a realiza înregistrarea menționată mai sus, aveți obligația de a completa formularul, însoțit de documentele specificate (în copie):
– Autorizația de Construcție
– Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
– Contract prestări servicii vidanjare
– CI proprietar
– Aviz de gospodărire a apelor (ANAR)
Formularul însoțit de documente (în copie) pot fi transmise fie on-line pe adresa de e-mail: primariamadarjac@yahoo.com , sau fizic la sediul Primăriei.
Formularul îl puteți descărca accesând linkul de mai jos:
Descarcă: Formular de înscriere în registru de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și epurarea apelor uzate

( Formular_HG 714_2022 )