ANUNȚ DE PUBLICITATE

COMUNA MĂDÂRJAC, in calitate de autoritate contractanta, prin prezenta va invita sa participaţi la procesul de atribuire a contractului de Proiectare tehnică, detalii de execuție […]