PREZENTARE

DATE GENERALE

Mădârjac se află într-o zonă de deal și podiș, în mijlocul unui masiv păduros de peste 15.000 ha, așezarea fiind de fapt o poiană mai mare înconjurată de păduri.

ISTORIA LOCALITĂȚII

În anul 1908 s-a înființat comuna Mădârjac prin dezlipirea satelor Mădârjac, Frumușele și Bojila de la comuna Popești și Frumușica de la comuna Păușești. Așezarea este atestată documentar din anul 1748, an în care s-a ridicat biserica din lemn din satul Mădârjac. Denumirea localității provine de la numele primului om stabilit în această așezare, și anume Mihail Mădârjac.

Nu există lucru mai plăcut și mai frumos decât să-ți cunoști locurile natale, oamenii, fenomenele naturale, sociale, istorice și folclorice care au cuprins vatra strămoșească a unei așezări, de la începuturile sale. Vă adresăm așadar o invitație în a descifra câte ceva din tainele comunei Mădârjac.

 

AȘEZARE

Comuna Mădârjac este situată în zona sudică a județului Iași, la circa 50 km vest de municipiul Iași, pe șosea fiind la 24 km de drumul european Iași-Roman-Bacău și de stația CFR Podu-Iloaiei. Se învecinează cu teritoriul comunelor:

  • Popești și Sinești, la nord;
  • Voinești și Dumești, la est;
  • Țibana, la sud;
  • Sinești și județul Neamț, la vest.

Teritoriul administrativ al comunei este de 5257 ha, din care 1.337 ha este suprafața agricolă și aproximativ 70% suprafața împădurită. Relieful este frământat, cu altitudini cuprinse între 200 și 400 m, format din dealuri și platouri mici, mărginite de versanți abrupți. Populația comunei este de 1.587 de locuitori, din care 50% în satul Mădârjac, 30% în satul Frumușica și 20% în satul Bojila.

CLIMA

Clima este temperată, dar mai aspră, specifică zonei de pădure, fapt pentru care timpul privind lucrările agricole este întârziat cu două-trei săptămâni. Calitatea mediului este bună, fără factori poluanți, aerul este curat datorită suprafețelor mari de pădure din zonă.

RELIGIA

Religia dominantă în comună este creștin-ortodoxă. Viața religioasă este desăvârșită prin existența a două biserici ortodoxe în satul Mădârjac, două capele mortuare, în Mădârjac și Frumușica și o biserică de lemn, monument istoric, tot în satul Mădârjac.

OAMENI DE SEAMĂ

  • Constantin ALMAJANU (1910 – 1943), poet, ziarist, redactor. Debutează în 1933 la „Luceafărul”, este redactor la „Renașterea” (Oradea) și „Jăratecul” (București). În 1939 ia premiul pentru poezie al revistei „România literară”. Moare pe Frontul de Est în 1943.
  • Dimancescu D. DUMITRU (1896 – ? ), cartograf, politician, publicist. Opera sa: „Monumentae cartographica Moldaviae, Valachiae et Transilvaniae” (San Francisco, 1933 – 1935).
  • Marin St. RĂDULESCU (1892 – 1972), inginer consilier silvic, profesor universitar, topograf, redactor la „Revista Pădurilor”.